Czym jest dobrostan psychiczny?

Dobrostan psychiczny

Dobrostan to inaczej satysfakcja z życia, poczucie szczęścia odczuwane przez daną osobę. Na poczucie dobrostanu wpływ mają takie czynniki jak to, w jaki sposób dana osoba patrzy na szczęście, odczuwanie przyjemnych doznań w życiu, poczucie szczęścia i poczucie samorealizacji. Na dobrostan wpływ ma także nasz bilans emocjonalny – im więcej pozytywnych emocji odczuwamy w życiu, tym odbieramy życie jako bardziej satysfakcjonujące. Dzięki doświadczaniu pozytywnych emocji stajemy się bardziej twórczy, zwiększa się nasza motywacja do działania, szybciej regenerujemy siły psychiczne.

Jednocześnie, nieustanne dążenie do odczuwania jedynie przyjemnych uczuć powoduje, że subiektywnie stają się one pozytywne w mniejszym natężeniu.

Na psychologiczny wymiar dobrego życia wpływa poczucie, że nasze życie ma sens, że realizujemy się jako osoby, korzystamy z naszych zasobów i potencjału.

W jaki sposób uczestnictwo w psychoterapii może wpłynąć na dobrostan?

Jednostka, która postrzega swoje życie jako satysfakcjonujące lepiej funkcjonuje w relacjach społecznych, takich jak przyjaźnie czy w relacjach romantycznych. Na poczucie dobrostanu wpływa także zidentyfikowanie i posiadanie życiowego celu, którego realizacja ma dla nas sens, odczucie, że jesteśmy autonomiczni w swoich decyzjach, a także akceptacja siebie w wielu wymiarach, nie tylko w zakresie pozytywnych, ale też negatywnych cech. Na poziom dobrostanu, a więc poczucia szczęścia ma także wpływ odczucie rozwoju osobistego. W trakcie sesji psychoterapeutycznych można zweryfikować, co zaburza nasze odczucie dobrostanu i pod okiem specjalisty, jakim jest psychoterapeuta, pracować nad tą kwestią.

Skorzystanie z psychoterapii może poprawić jakość życia.