Doświadczenie i kwalifikacje

paPoW. 

Paulina Szczechla – psychologi i psychoterapeuta Opole

 

Nazywam się Paulina Szczechla, jestem psychologiem i psychoterapeutą. Współpracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Ukończyłam 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Opolskim. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, a także czteroletnim kursie psychoterapeutycznym.

Etyka pracy psychoterapeuty jest dla mnie bardzo ważna, dlatego moją pracę poddaje regularnej superwizji.

Szkolenia krótkoterminowe, w których uczestniczyłam:

– 2011: Kurs Pomoc dziecku wykorzystywanemu seksualnie i jego rodzinie;
– 2011: Kurs Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży;
– 2011: Kurs Praca z osobą uzależnioną. Pomoc psychologiczna;

-2018: Szkolenie Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu;

– 2019: Szkolenie Profilaktyka zjawisk wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych;

– 2020: Szkolenie Zachowania autodestrukcyjne dzieci i młodzieży w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii;

– 2021: Szkolenie Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym

Szkolenia długoterminowe:

–  2017: Roczne Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

– 2018: Trening Zastępowania Agresji – ART w Warszawie

– 2019 -2023 : kurs całościowy psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii

– 2024 – studia podyplomowe Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie – Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Konferencje:

-21 maja 2022 r., konferencja “II Ogólnopolska Konferencja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe “Dialog”;

– 28-29 maja 2022 r., konferencja “Psychoterapia młodzieży – nowe wyzwania”, organizowana przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii;

– 17 -18 września 2022 r., konferencja “Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozmiar w Umyśle”, organizowana przez KNZO Uniwersytetu Adama Mickiewicza,

– 25- 27 listopada 2022 r., “VII Śląskie Warsztaty Psychoterapii”, organizowane przez Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, Śląską Szkołę Psychoterapii, Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów oraz Filię Śląskiej SNP PTP,

– VII Konferencja Pracując Psychoanalitycznie z Parami -Przepracowanie w Przeciwprzeniesieniu. Tajemniczy proces czy nieświadoma komunikacja? zorganizowana przez Specjalistyczną Poradnie Rodzinną m.st Warszawy i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

Ponadto :

– ukończyłam 5- letnie z pedagogiki resocjalizacyjnej, posiadam uprawnienia pedagogiczne;

– posiadam uprawnienia do badania intelektu za pomocą Skali Inteligencji Stanford-Binet 5

Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Należę także do Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.