Tajemnica zawodowa psychoterapeuty

Psychoterapeutę zgodnie z etyką zawodu obowiązuje tajemnica zawodowa. Wszystko to, co dzieje się w gabinecie pozostaje pomiędzy klientem a psychoterapeutą. Psychoterapeuta może zostać zwolniony z zachowania tajemnicy zawodowej jedynie w wyjątkowych przypadkach. Ujawnienie informacji z psychoterapii może odbyć się także za zgodą klienta.

Warto dodać, że zgodnie z kodeksem etycznym psychoterapeuta jest zobowiązany poszanować system wartości pacjenta i godność. Psychoterapeuta zobowiązany jest do stosowania nabytej wiedzy i umiejętności tylko dla dobra klienta.

Psychoterapeuta zobowiązany jest z góry wyjaśnić klientowi zasady współpracy w ramach psychoterapii, określając jej cel i metody, jakie będą zastosowane. Psychoterapeuta jest także zobowiązany do korzystania ze stałej superwizji, pozwalającej na nadzór nad swoją pracę.

Pracując jako psycholog i psychoterapeuta zawsze postępuję zgodnie z etyką zawodową.