Psychoterapia Opole

Psychoterapia Opole

Psychoterapia, niezależnie od nurtu, w początkowej fazie obejmuje konsultacje psychologiczne, pozwalające na ustalenie problemów, z którym klient zgłasza się do gabinetu psychoterapeuty oraz opracowanie kontraktu psychoterapeutycznego. Kontrakt psychoterapeutyczny pozwala na ustalenie między psychoterapeutą i klientem zakładanej długości trwania psychoterapii, jej zasad, zasad odwoływania sesji, celu psychoterapii, częstotliwości terapii. Po powzięciu tych ustaleń psychoterapeuta i klient przechodzą do dalszej, środkowej, fazy psychoterapii.  Ostatnia faza psychoterapii pozwala na podsumowanie procesu i samodzielne funkcjonowanie klienta.

Adres

1 Maja 30A/108, Opole

Gabinet znajduje się na 1. piętrze

Telefon kontaktowy

792 312 980