Konsultacja psychologiczna dorosłych

psychoterapia Opole

Konsultacja psychologiczna Opole

Konsultacja psychologiczna osoby dorosłej przeznaczona jest dla osób, które nie mają pewności co do tego, jakiego rodzaju wsparcia potrzebują.  Są to z reguły 2-3 spotkania z psychologiem, którego celem określenie potrzeb klienta. Klient wskazuje trudności, z którymi się zmaga, albo obszary, w których chciałby dokonać zmiany. Psycholog zapoznaje się w trakcie konsultacji z sytuacją życiową klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Podczas konsultacji psycholog ustala z klientem zasady dalszej współpracy, jeśli klient zdecyduje się na jej podjęcie. Konsultacja  może być zakończona przez psychologa kwalifikacją do terapii lub wskazaniem innych możliwych rozwiązań.

Konsultacja psychologiczna jest konieczna, aby dopasować do klienta możliwie najlepszą dla niego formę pomocy.

Konsultacja psychologiczna odbywa się w formie spotkania na żywo, w gabinecie w Opolu.

Jak wygląda konsultacja w moim gabinecie psychologa w Opolu?

Niekiedy, aby zebrać niezbędną dla psychologa ilość danych konieczna jest więcej niż jedna konsultacja.

Dla klineta spotkanie konsultacyjne jest również okazją do zapoznania się z zasadami funkcjonowania gabinetu, jak i samą osobą psychologa. Po konsultacji klient jest w stanie podjąć decyzję, czy przystaje na zaproponowane przez psychologa rozwiązania współpracy.

Podsumowując, konsultacja psychologa jest pierwszym etapem pomocy psychologicznej, tworzy zapoznania się przez klienta z metodami i zasadami pracy psychologa.