Skuteczność psychoterapii

Skuteczności psychoterapii dowiodły liczne badania naukowe, wskazujące na skuteczność poszczególnych metod psychoterapeutycznych w różnych problemach zgłaszanych przez klientów. Psychoterapia oparta jest na naukowych podstawach.

W trakcie psychoterapii między klientem a psychoterapeutą nawiązuje się relacja, która pozwala na przepracowanie trudności, z którymi klient zgłasza się do gabinetu. To właśnie relacja psychoterapeutyczna między klientem uznawana jest za jeden z najskuteczniejszych czynników leczących w psychoterapii.

Kluczem do skuteczności psychoterapii jest zaangażowana postawa psychoterapeuty oraz jego klienta, porozumienie wobec celów, jakie mają zostać osiągnięte poprzez psychoterapię oraz zaufanie.

Badania nad psychoterapią wskazują, że wpływa ona na postrzeganie przez klienta siebie i jego otoczenia, na to, w jaki sposób postrzega świat, reakcje na otoczenie. Doświadczenie psychoterapii i uczestnictwo w relacji psychoterapeutycznej ma wpływ na powstanie sieci neuronowych w mózgu. Co ważne, efekty psychoterapii najczęściej są efektami długoterminowymi.