Lęk a psychoterapia

Psychoterapia a problemy z lękiem

Każdy z nas czasem odczuwa lęk. Niektóre osoby stresują wystąpienia publiczne, inni obawiają się węży. Lek jest naturalną, fizjologiczną reakcją organizmu, która pozwala nam przetrwać. Niekiedy jednak lęk uniemożliwia normalne funkcjonowanie oraz znacząco wpływa na dobrostan jednostki.

Do psychoterapeuty zgłaszają się osoby, które zaniepokojone wysokim poziomem lęku oraz jego wpływem na codzienne życie. Lęk czy nieśmiałość wpływają na przykład na odrzucenie przez nie oferty awansu zawodowego. W inny sposób lęk może wpłynąć na niechęć do kontaktów międzyludzkich, poznawania nowych osób czy relacji romantycznych.

Kiedy warto skontaktować się z psychoterapeutą?

Wysoki poziom lęku może doprowadzić do niekorzystnych zmian w życiu, odseparowania od kontaktów społecznych. Czasem zdarza się, że zaburzenia lękowe powiązane są z innymi zaburzeniami, takimi jak zaburzenia depresyjne czy uzależnieniami.

Leczenie lęku na psychoterapii oparte jest na badaniach naukowych. Pomocne dla klienta może być między innymi przeanalizowanie schematów myśli, które wiążą się silnie ze stresującymi zdarzeniami. Psychoterapia pozwala spojrzeć na stresujące sytuacje z innej perspektywy, dostrzec aspekty dotąd niedostrzegalne. Pomoc specjalisty, jakim jest psychoterapeuta czy psycholog w radzeniu sobie z lękiem może być nieoceniona, a klientowi pozwoli na zweryfikowanie towarzyszących mu przekonań i ocenę życiowych doświadczeń.