Samookaleczanie się dziecka – pomoc psychologiczna

Czym jest samookaleczanie się dziecka?

Samookaleczanie się dziecka czy nastolatka, inaczej zwane autoagresją jest takim działaniem, które zmierza do wyrządzenia sobie psychicznej lub fizycznej szkody. Najczęstszymi uczuciami związanymi z samookaleczaniem się nastolatka jest wstyd, samotność, lęk przed poinformowaniem otoczenia o tych zdarzeniach. Okaleczanie się może przybierać formę uszkodzeń ciała, na przykład poprzez nacinanie go, przypalanie, wyrywanie owsłosienia. Niekiedy do zachowań autoagresywnych u dziecka możemy zaliczyć obgryzanie paznokci. Jednakże autoagresja u nastolatka może także przybrać formę nadmiernych ćwiczeń fizycznych, doprowadzających do przeciążenia organizmu.

Za inną odmianę autoagresji dzieci czy młodzieży, niezwiązaną z uszkodzeniami ciała, możemy uznać izolację młodej osoby od świata. Izolacja ta nie musi jednocześnie dotyczyć rzeczywistości wirtualnej, w której nastolatek może nadal pozostawać aktywny.

Co jest powodem zachowań autoagresywnych nastolatków?

Nie da się znaleźć jednoznacznej, ogólnej odpowiedzi dotyczącej każdej samookaleczającej się osoby. Jednym z częstych wskazywanych powodów jest zastąpienie cierpienia psychicznego przez cierpienie fizyczne. Osoba, która się samookalcza najczęściej znajduje się w złej kondycji psychicznej.

Odkrycie, że nasze dziecko się samookalecza jest zawsze ciężkie dla rodzica czy opiekuna, jednakże należy mieć na uwadze, że dla dziecka czy nastolatka jest to sposób na poradzenie sobie z trudną rzeczywistością i problemami, z którymi się zmaga.

W jaki sposób psycholog czy psychoterapeuta może pomóc dziecku, które się samookalecza?

Dziecko czy nastolatek, które stosuje wobec siebie zachowania autoagresywne najczęściej potrzebuje konsultacji z psychologiem lub psychoterapeutą. Terapia pacjenta autoagresywnego polega na poznawaniu przez niego swoich uczuć i myśli, a także umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami. Napięcie towarzyszące trudnym emocjom nadal jest przez pacjenta odczuwane, jednak sposób radzenia sobie z nim jest odmienny.

Specjalista, jakim jest psycholog czy psychoterapeuta, indywidualnie rozpatruje przypadek każdego pacjenta. W trakcie terapii analizuje przyczyny zachowań autoagresywnych.