Terapia rodzinna Opole

terapia rodzinna Opole

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna znajduje zastosowanie w przypadku: pojawienia się konfliktów w rodzinie, szczególnie takich, z którymi rodzina nie potrafi sobie poradzić, trudnej sytuacji życiowej jednego lub kilku członków rodziny, a także kiedy rodzina nie radzi sobie z kryzysem, w którym się znalazła.

Na terapię rodzin zapraszani są wszyscy członkowie rodziny zamieszkujący razem.

Terapia rodzinna jest poprzedzona dwoma lub trzema spotkaniami konsultacyjnymi, aby określić, czy taki rodzaj terapii jest zasadny oraz aby określić cele współpracy.

Spotkania trwają 70 min i prowadzone są w odstępie dwutygodniowym.

Cena jednej sesji terapii rodzinnej to 180 zł.

Terapia rodzinna prowadzona jest w formie stacjonarnej w gabinecie w Opolu.